BETINGELSER & VILKÅR

HER KAN DU LÆSE HVORDAN DU FORHOLDER DIG TIL KONTRAKTER M.M.

GENERELLE OPLYSNINGER

Juridisk navn: Kaukro

Virksomhedsform: Enkeltmandsvirksomhed

CVR. nr.: 35277501

Adresse: Tangetvej 27B, DK-4872 Idestrup, Danmark

E-mailadresse: daniel@kaukro.dk

Telefonnummer: (+45) 31 77 06 01

Etableringsår: 2013

BETALING

Hos KAUKRO kan du betale på følgende måder:

 • Kontant (personligt)*
 • Kreditkort (personligt)**
 • MobilePay (Tlf.nr. 31 77 06 01)
 • Swipp (Tlf.nr. 31 77 06 01)
 • Bankoverførsel (Reg.nr. 5067 Kontonr. 0001445935) ***

* Ved kontant afbetaling ved fotograferingen, vil fakturaen blive eftersendt via email.

** Ved betaling med kreditkort tillægges der et gebyr på 3% iht. udbyders rate.

*** Ved bankoverførsel er kunden ikke beskyttet af indsigelsesordningen, grundet af den enkelte banks frist for hvor lang tid efter pengene er hævet.

LEVERING

LEVERINGSMULIGHEDER

 • PostNord*
 • GLS Pakkeservice*
 • Personlig levering**

* Kunden betaler eventuelle ekstraomkostninger (hvilket kan variere grundet af vægten) og KAUKRO kan ikke holdes ansvarlig for produktets tilstand ved leveringen.

** KAUKRO fakturerer kunden kr. 3,73 pr. km t/r for personlig levering. Til gengæld garanterer KAUKRO for produktets/produkternes tilstand ved leveringen.

SELVHENTER

Kunden kan selvafhente produktet/produkterne hos KAUKRO på adressen Tangetvej 27B, DK-4872 Idestrup.

LEVERINGSTID

Leveringstiderne er vejledende og kan variere.

 • Digitale billeder: 2-3 uger
 • Printede billeder: 3-4 uger (ved selvhenter)
 • Logo: 1 uge pr. stk.
 • Marketingsmateriale: 6-8 uger (ved selvhenter)
 • Hjemmeside: 12-16 uger
OPBEVARING

Vi overlader intet til tilfældighederne.

Så når du køber en ydelse hos KAUKRO, køber du samtidig serverplads, hvor dine digitale billeder vil blive opbevaret i 6 måneder, med mindre andet er aftalt eller beskrevet ved det pågældende produkt.

SÆRLIGE VILKÅR

BETALING

Ved betaling med kreditkort tillægges der et gebyr på 3% iht. udbyders rate.

Ved betaling med bankoverførsel er kunden ikke beskyttet af indsigelsesordningen, grundet af den enkelte banks frist for hvor lang tid efter pengene er hævet. Kontakt eventuelt din bank og forhøre dig om overførslens status.

BEFORDRING

Til enhver form for fotografering eller møde inkluderer KAUKRO 100 km. kørsel (tur/retur) i prisen.

Herudover faktureres kunden den statslige satte tarif på kr. 3,73 pr. km.

DEPOSITUM

Ved bryllupper og konfirmationer skal der stilles et depositum, der sikrer KAUKRO ved eventuel afbestilling.

Depositummet udgør 50% af det i henhold til det pågældende produkts aftalte beløb.

Depositummet skal KAUKRO i hænde senest 12 uger (3 måneder) før selve bryllups- eller konfirmationsdagen.

Er der mindre end 12 uger til bryllupsdagen, skal depositummet indbetales hurtigst muligt.

ANNULLERING

Annulleres brylluppet eller konfirmationen, vil depositummet dække tab samt lønning, som KAUKRO måtte have haft.

Jo tættere på dagen begivenheden annulleres, jo mere forberedelse og kræfter har KAUKRO lagt i det og ultimo jo mindre af depositummet returneres.

 • Ved annullering 70 dage eller mere før dagen refunderes hele depositummet.
 • Ved annullering mellem 61 & 69 uger før dagen refunderes 75% af depositummet.
 • Ved annullering mellem 31 og 60 dage før dagen refunderes 50% af depositummet.
 • Ved annullering mellem 15 & 30 dage før dagen refunderes 25% af depositummet.
 • Ved annullering 14 dage eller færre før dagen refunderes depositummet ikke.
FORTRYDELSESRET

Når du handler med KAUKRO, har du 14 dages fortrydelsesret.

Fristen for brug af fortrydelsesretten løber fra den dag, aftalen blev indgået.

Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du efterfølgende alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve betaling for det arbejde, der allerede er leveret.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb.

Meddelelsen skal gives ved at kontakte KAUKRO på daniel@kaukro.dk (du kan klikke på emailadressen her).
I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

YDELSER UNDTAGET FORTRYDELSESRETTEN

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

 1. Aftaler om specifikke hastende arbejder hos kunden, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om.
 2. Levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres.
 3. Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medie, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.
 4. Aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden.

TILBAGEBETALING

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. Dog med forbehold for Bryllupper og Konfirmationer, som kan findes i punktet SÆRLIGE VILKÅR.

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve betaling, for det arbejde, der allerede er leveret.

Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.

Vi gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsform, som du benyttede ved den oprindelige transaktion.

DET SKAL VI BRUGE FRA DIG (PERSONDATA)

LAGRING AF PERSONDATA

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål bl.a. at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos KAUKRO, men gøres ikke offentligt tilgængelige iht. lovgivningen om personfølsomme data, men at disse må bruges fremadrettet, hvor det findes nødvendigt (eks. til at forsvar eventuelle krav eller underrette statslige instanser og fagforeninger.

Disse informationer kan opbevares så længe, det er nødvendigt for at opfylde dette formål. Herunder igennem overførsel til lande med afvigende lovgivning vedr. databeskyttelse og privatlivets fred, hvor disse må opbevares, åbnes og benyttes.

 

BASIS INFORMATIONER

Ved alle former for fotografering og for at du kan indgå aftale med KAUKRO, har vi – som minimum – brug for følgende oplysninger om dig:

 • Fulde navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • Forælder/Værges navn, kontaktoplysninger og underskrift*

* Vi skal kun bruge forælder/værges underskrift, hvis du enten er under 18 år eller er af Danmarks Riges Domstol umyndiggjort.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Kun KAUKRO har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige hos kaukro.dk er Daniel Kauschwitz Krøyer.

Vi opbevarer alle kundeoplysninger krypteret, på vores servere, hvor kun administrerende personer har tilgang til disse.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger om private afgivet til KAUKRO videregives eller sælges på ingen måde til tredjeparter*.

Som registreret hos KAUKRO har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til KAUKRO via e-mail daniel@kaukro.dk.

* Tredjeparter kan delagtiggøres i disse kun ved modelfotografering, hvis informationerne tjener det formål for tredjeparten at finde den rette model til en gældende opgave.

 

SUPPLERENDE INFORMATIONER VED MODELFOTOGRAFERING

Ved modelfotografering skal KAUKRO bruge supplerende oplysninger fra modellen til eventuelle samarbejdspartnere. Dette kan være, hvis en samarbejdspartner, der handler i tøj, så indhenter KAUKRO iht. Modelkontrakten dine mål m.m.

 • Mål (bryst / talje / hofte)
 • Højde
 • Vægt
 • Skostørrelse
 • Kropsudsmykning (tatovering / piercing)
KLAGEADGANG

– Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til

KAUKRO v/Daniel Kauschwitz Krøyer

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet,
såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Sådan klager du.

Kategorier

DINE RETTIGHEDER

- OG KAUKROS

DINE RETTIGHEDER

Dine rettigheder er beskyttet på flere måder, her i blandt:

BRUGSRETTEN

Fra det øjeblik, hvor du køber en ydelse af KAUKRO, inkluderes samtidig brugsretten til købet. Det betyder, at du frit må bruge dette, såfremt at dette ikke er i modstrid  med KAUKROs ophavret.

DET MÅ DU:

 • Du må frit kopiere, scanne, forstørre og formindske værket til eget brug
 • Du må frit bruge værket som dit profilbillede og dele værket på sociale netværker (så som Facebook, Twitter m.m.)

DET MÅ DU IKKE:

 • Du må ikke scanne eller kopiere værket med henblik på masseproduktion til venner og familie. Dette skal gå igennem KAUKRO.
 • Ønsker du at benytte værket som takkekort o.lign., skal dette gøres igennem KAUKRO og dennes samarbejdspartner.
 • Du må ikke ændre i værket. Så som filtrer eller beskære dette. Ønsker du ændringer i billedet, skal dette ske fra fotografens side af.
 • Værket må ikke benyttes på betalingssider, så som dating- eller modelsider.
PERSONDATARETTIGHEDER

Persondatalovgivningen er meget specifik omkring, hvad der må offentliggøres – og i særdeleshed; hvad der ikke må offentliggøres.

DET MÅ KAUKRO IKKE

 

 

DET MÅ KAUKRO

 • Når accepten er givet (og kun når accept er givet!), må KAUKRO til ethvert i kontrakten beskrevet formål, benytte sig af billederne til sin egen marketing – på alle medier. Digitale og printede. Nuværende og fremtidige.

 

FORTRYDER DU?

Har du haft et samarbejde med KAUKRO (enten iht. fotografering eller design) og senere fortryder KAUKROs brug af billederne af dig, skal du huske, at KAUKRO ikke er underlagt at fjerne disse, men du kan altid kræve, at KAUKRO fjerner enhver relation mellem dig og værket, ved at fjerne eventuelle tags og nævnelse af navn i og omkring billedet.

Ønsker du fuldkommen værket fjernet, er din mulighed for dette efter kontrakten er underskrevet, at FRIKØBE det pågældende billede.

KAUKROS RETTIGHEDER

Ligesom dine rettigheder er beskyttet, er KAUKROs rettigheder det også.

BRUGSRETTEN

Fra det øjeblik, hvor du køber en ydelse af KAUKRO, inkluderes samtidig brugsretten til købet. Det betyder, at du frit må bruge dette, såfremt at dette ikke er i modstrid  med KAUKROs ophavret.

DET MÅ DU:

 • Du må frit kopiere, scanne, forstørre og formindske værket til eget brug
 • Du må frit bruge værket som dit profilbillede og dele værket på sociale netværker (så som Facebook, Twitter m.m.)

DET MÅ DU IKKE:

 • Du må ikke scanne eller kopiere værket med henblik på masseproduktion til venner og familie. Dette skal gå igennem KAUKRO.
 • Ønsker du at benytte værket som takkekort o.lign., skal dette gøres igennem KAUKRO og dennes samarbejdspartner.
 • Du må ikke ændre i værket. Så som filtrer eller beskære dette. Ønsker du ændringer i billedet, skal dette ske fra fotografens side af.
 • Værket må ikke benyttes på betalingssider, så som dating- eller modelsider.
DATARETTIGEHEDER

I henhold til Persondatalovgivningen må ingen – inklusiv KAUKRO – offentliggøre billeder uden dig accept hertil.

Hertil skal det siges, at når accepten er givet, må KAUKRO til ethvert i kontrakten beskrevet formål, benytte sig af billederne til sin egen marketing – på alle medier (nuværende og fremtidige).

FORTRYDER DU?

Har du haft et samarbejde med KAUKRO (enten iht. fotografering eller design) og senere fortryder KAUKROs brug af billederne af dig, skal du huske, at KAUKRO ikke er underlagt at fjerne disse, men du kan altid kræve, at KAUKRO fjerner enhver relation mellem dig og værket, ved at fjerne eventuelle tags og nævnelse af navn i og omkring billedet.

Ønsker du fuldkommen værket fjernet, er din mulighed for dette efter kontrakten er underskrevet, at FRIKØBE det pågældende billede.

delinger